FRANKA I LUCIJA - Marina Loves Photography

FRANKA I LUCIJA - Marina Loves Photography

Go to content

FRANKA I LUCIJA
Sestra je dio djetinjstva koji se nikada ne može
izgubiti niti zaboraviti...

#fotografiranjedjece
#fotografiranjeobitelji
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_01.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_02.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_03.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_04.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_05.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_06.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_07.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_08.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_09.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_10.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_11.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_12.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_13.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_14.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_15.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_16.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_17.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_18.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_19.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_20.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_21.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_22.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_23.jpg
MLP_Priroda_G02_Franka_Lucija_24.jpg
Kada pomislim na Marinu, prva asocijacija mi je strpljenje, jer za moje živahne djevojčice strpljenja nikada dosta. Bila je to ljubav na prvi pogled! Energija je prštala i s jedne i s druge strane, fotografije su se, najblaže rečeno rađale. Svaki put kad uzmem fotografije u ruke kao da ih vidim prvi put, izviri neki novi detalj, a osmjeh mi ne silazi s lica. Ti su čarobni trenutci zaustavljeni u vremenu vječni i nenadmašni. Marina, hvala ti, bolje ne moze!

- K R I S T I N A, mama

Moje dvije vile zarobljene u trenutku, cijeli moj život u nekoliko fotografija... Neka teku pored mene i neka što duže ostanu djeca. Marina, nestvarno, najbolji je opis tvoga rada i duha...

- M A R I N, tata
© 2017. by Marina Loves Photography® & MSV
Back to content