MLP: Fotografiranje djece i fotografiranje obitelji

MLP: Fotografiranje djece i fotografiranje obitelji

Go to contentSestra je dio djetinjstva koji se nikada ne može
izgubiti niti zaboraviti...

#fotografiranjedjece
#fotografiranjeobitelji
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_01.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_05.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_03.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_04.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_02.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_06.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_07.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_08.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_09.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_10.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_12.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_13.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_14.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_15.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_16.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_17.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_18.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_19.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_20.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_21.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_22.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_23.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_24.jpg
Marina_Loves_Photography_Fotografiranje_djece_G1_25.jpg
Kada pomislim na Marinu, prva asocijacija mi je strpljenje, jer za moje živahne djevojčice strpljenja nikada dosta. Bila je to ljubav na prvi pogled! Energija je prštala i s jedne i s druge strane, fotografije su se, najblaže rečeno rađale. Svaki put kad uzmem fotografije u ruke kao da ih vidim prvi put, izviri neki novi detalj, a osmjeh mi ne silazi s lica. Ti su čarobni trenutci zaustavljeni u vremenu vječni i nenadmašni. Marina, hvala ti, bolje ne moze!

- K R I S T I N A, mama

Moje dvije vile zarobljene u trenutku, cijeli moj život u nekoliko fotografija... Neka teku pored mene i neka što duže ostanu djeca. Marina, nestvarno, najbolji je opis tvoga rada i duha...

- M A R I N, tata
© 2017. by Marina Loves Photography® & MSV
Back to content